Geschiedenis

histo-album1

Gedurende haar studies psychologie aan de universiteit van Harvard (USA) , kreeg Kathleen Lippens (voorzitster) de kans om in contact te komen met het Childrens Museum van Boston. Deze ervaring liet zo’n diepe indruk na, dat zij besloot om, bij haar terugkeer in België, zelf een gelijkaardig permanent Kindermuseum te openen in Brussel.

histo-album2

Belangrijke data in de geschiedenis van het Museum :

1975 : Oprichting van de vzw « Kindermuseum » met 6 medewerkers.
1976 : Vestiging van het Kindermuseum in de Tenboschstraat 32 te Elsene. De Amerikaanse bank Morgan Guarantee Trust speelde een grote rol in de verwezenlijking van dit project dankzij haar genereuse steun.
Op 6 oktober 1976 opent het Kindermuseum officieel zijn deuren. Van meet af aan bleek dit een groot succes bij het grote publiek alsook bij de scholen.

histo-album3  

Tijdens de eerste werkjaren werden de tentoonstellingen waarvan de thema’s eerder betrekking hadden tot het « dagelijkse leven op kindermaat » jaarlijks vernieuwd . De rondleidingen en animaties werden uitsluitend verzorgd door tweetalige vrijwilligers.
1978 : Sleuteljaar voor het Kindermuseum: het kindermuseum beluit om tentoonstellingen over twee jaar de laten lopen. De animatoren worden eveneens vergoed voor hun prestaties.
1983 : Via de toenmalige BGDA, het huidige ACTIRIS kent het Brussels Gewest 6 GECO-banen toe aan het Kindermuseum (GEsubsidieerde COntractuelen)

histo-album4

1986 : Het Kindermuseum verhuist naar de Burgemeesterstraat 15 te Elsene. Dit prachtige herenhuis biedt de kans om een volledig nieuwe aanpak op pedagogisch vlak uit te werken. Dankzij een totale tentoonstellingsoppervlakte van 600 m² kunnen psychologische thema’s nu beter ontwikkeld worden . Naast kennis van de wereld die hen omringt, komt nu ook zelfkennis en gewoon mensenkennis meer centraal in de filosofie van het Kindermuseum te staan. Dit wordt de kern van alle volgende tentoonstellingen.
histo-album5 1992 : Het Museum verkoopt zijn eerste tentoonstelling alsook zijn know-how aan buitenlandse musea (Frankrijk, Griekenland, Portugal).

2012 : Het kindermuseum zet zijn weg verder onder de nieuwe impuls van Fabienne Doigny en een ploeg van ongeveer 30 medewerkers ( equivalent van 15 voltijdse medewerkers).