Hogescholen

Naast de geleide bezoeken voor kinderen, beschikt het museum ook over een aangepast programma voor studenten hogeronderwijs.

Tijdens deze bezoeken worden de studenten uitgenodigd om nader kennis te maken mét en ondergedompeld te worden ín de wereld van het Kindermuseum.
Werkwijze, benadering van het kind, dialoog en uitwisselen van ideéen en ervaringen zijn slechts enkele sleutelwoorden van het bezoek.

U hebt de keuze uit 3 formules voor uw bezoek :

_CAY8170

Formule 1
De hele dag van 10 tot 15uur :

De studenten worden in groepjes van 10 verdeeld en bezoeken de tentoonstelling met een animator-gids van het Museum. Tijdens het bezoek belicht de gids voornamelijk de methodologie : hoe breng je best een boodschap over op de kinderen, stimuleer je de aandacht, de luisterbereidheid, de creativiteit, hoe beheer je best een groep, hoe gebruik je best het tentoongestelde materiaal.

Volgende ateliers zijn mogelijk : sprookjes-, theater- en beeldende expressieatelier.
Forfaitiare prijs van het bezoek:€125 per groep van 1 tot 10 studenten ( maximaal 50 studenten per bezoek.).

 Formule 2
Woendag voormiddag:

De studenten worden in groepen van 10 verdeeld en bezoeken de tentoonstelling met een gids van het Museum, op dezelfd

Forfaitaire prijs van het bezoek: €75 per groep van 1 tot 10 studenten (maximaal 50 studenten per bezoek).

Formule 3
Vrij bezoek aan het museum na 15uur:

De derde formule is deze van een vrij bezoek aan het Museum na 15 uur : De studenten worden door een gids verwelkomd en wegwijs gemaakt. Het bezoek verloopt individueel en met behulp van een handleiding. Hierna beantwoordt de animator mogelijke vragen in het theater van het Museum.

Forfaitaire prijs van het bezoek: €5 per student.