Stages

Talentstimulerend project met de Lutgardisschool

In dit project is « stimulering » het hoofddoel met een speciale aandacht voor talentstimulering.
De Lutgaardisschool en het Kindermuseum trachten met dit project de kinderen op een ludieke en creative manier aan talentontwikkeling te laten doen binnen een fijne en inspirerende setting.
Kortom, de kinderen een vertrouwde en veilige omgeving bieden waarin ze kunnen ontdekken, oefenen, samenwerken, zich goed voelen, leren en spelen.

In het kader van de interactieve tentoonstelling “De Verwondering” zullen er 3 verschillende ateliers worden aangeboden waarvan er telkens 2 op maandag en dinsdag zullen plaatsvinden.
De ateliers zijn telkens aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Maandag:
-Muzisch atelier: voor het 4de, 5de, 6de leerjaar
-Creatief atelier: voor het 2deen 3de leerjaar

Dinsdag:
-Theater atelier: voor het 4de, 5de, 6de leerjaar
-Creatief atelier: voor het 2deen 3de leerjaar

Stage van Rebecca & Jan

Het Kindermseum organiseert een wekelijkse stage voor de allerkleinsten tijdens het schooljaar 2016-2017.
Deze franstalige stage vindt plaats op donderdag van 15.45 tot 17.45u en richt zich tot kinderen van 3 tot 6 jaar.
Voor meer informatie gelieve een kijkje te nemen op de Franstalige versie.

_CAY8173