Preventie schoolverzuim

Elke week na school, komen vier groepjes van leerlingen uit de Lutgardisschool naar het Kindermuseum. Ze nemen er deel aan een creatief atelier. Het project krijgt subsidies van het Brussels Gewest in het kader van het programma ter preventie van schooluitval. Het doel is om de kinderen een vertrouwde plaats aan te bieden waarin hun Nederlands op een creatieve manier gestimuleerd wordt.

Pin It on Pinterest